ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α2 Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2015-02-28 19:12
ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (Ελένη Δραγάση, η Παλαιολογίνα ) .doc (671,5 kB)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ PROJECT

2015-01-12 20:43
Φάσεις Διερεύνησης και χρονοδιάγραμμα εργασίας ομάδων.doc (44544)

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α4- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΕΠΑ

2015-01-12 20:13
Ενημέρωση Λυκείων Περιφερειακό Γραφείο .ppt (1290240)

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α1- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ καθ. ΑΠΘ ΑΘ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

2015-01-04 22:05
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pdf (261180)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΥΛΙΚΟ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2014-12-20 10:25
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.doc (56,5 kB)  ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc (34,5 kB)  εργασία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελίδα εξωφύλλου.doc (22 kB) Evaluation Rubric.docx (15,4 kB) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ - Αντίγραφο.xls (75 kB)