ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1ο Μαθητικό Συνέδριο: «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο»

                     Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης   28-29 Φεβρουαρίου 2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2 :
Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2014-15

ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (Ελένη Δραγάση η Παλαιολογίνα) :
Η εικόνα της γυναίκας στην Ορθοδοξία μέσα από το βίο και την πολιτεία της, σε συσχέτιση με την εικόνα της γυναίκας στις θρησκείες του κόσμου.

ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ  (Ελένη Δραγάση η Παλαιολογίνα). doc