ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΥΛΙΚΟ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2014-12-20 10:25
    1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.doc (56,5 kB) 
    2. ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc (34,5 kB)
    3.  εργασία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελίδα εξωφύλλου.doc (22 kB)
    4. Evaluation Rubric.docx (15,4 kB)
    5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ - Αντίγραφο.xls (75 kB)