1ο Μαθητικό Συνέδριο: «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης 28-29 Φεβρουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2 : Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2014-15 ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (Ελένη Δραγάση η Παλαιολογίνα) : Η εικόνα τ

2015-02-28 19:15

ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (Ελένη Δραγάση, η Παλαιολογίνα ) .doc (671,5 kB)